Interculturele projecten

9
0

De projecten

Willekeurig Populair Recent

Interculturele projecten

Passend werk, betere CV

Hoogopgeleide nieuwkomers hebben vaak meer kwaliteiten dan hun CV doet vermoeden. Niet erkende diploma’s ontbreken en van competentieprofielen hebben ze weinig kennis. Soms hebben ze een idee voor een eigen onderneming maar is de kloof te groot om deze te verwezenlijken. Tafels van Vrede vzw brengt mensen met verschillende achtergronden samen om elkaar te versterken en voorziet daarvoor een tolk.

Burgerbegroting
0 0
lees meer

Interculturele projecten

Iedereen publiek

Hoe beleven mensen met een verschillende achtergrond of uit een andere cultuur? Hoe vind je de weg naar een fijne voorstelling of museum? Dit project brengt culturele organisaties, organisaties met een specifieke doelgroepenwerking en burgers samen om te werken aan een beter toegankelijke culturele beleving voor iedereen.

Burgerbegroting
0 0
lees meer

Interculturele projecten

ReFashion v3.0

ietStof vzw heeft reeds 2 geslaagde ReFashions achter de rug. Ze wil de komende editie een niveau hoger tillen. Tijdens ReFashionworkshops werkt iedereen samen rond recyclage, ambacht, creativiteit, ondernemen‚… Stagiairs, kinderen, jongeren en volwassenen werken samen naar de interculturele modeshow toe. Iedereen werkt mee aan deze finale, van affiches tot decor.

Burgerbegroting
0 0
lees meer

Interculturele projecten

De Wijk bakt

Het project Food Connect brengt in Buurtwerk De Wijk buurtbewoners samen rond voeding. Hieruit groeide het idee om een bakoven te bouwen op de binnenkoer. De bouw en het gebruik van de bakoven heeft voor Buurtwerk De Wijk een sociale insteek. Diverse mensen komen samen rond het bouwen en het gebruik van de bakoven.

Burgerbegroting
0 0
lees meer

Interculturele projecten

De verhalenbakfiets

De verhalenbakfiets is een vertelpodium op wielen. Vanop de fiets vertellen interculturele vertellers sprookjes en volksverhalen die in hun cultuur alom gekend zijn. Ze delen de wereldverhalen met oude en nieuwe burgers die in de stad een warme thuishaven hebben gevonden.

Burgerbegroting
0 0
lees meer

Interculturele projecten

Verre verhalen, naaste buren

Elcker-Ik vzw wil de verschillende gemeenschappen in de wijk Klein Antwerpen bij elkaar brengen en hen de kans te geven om kennis te maken. Ongedwongen, prettige ontmoetingen verhogen het gevoel van samenhorigheid en gaan polarisering en vervreemding tegen. Het project creëert ruimte om de cultuur en tradities van Joodse, Syrische, Poolse, Afrikaanse, Indische en Vlaamse families te leren kennen

Burgerbegroting
0 0
lees meer

Interculturele projecten

Wereldkeuken met Chiro Lore

Chiro Lore is een diverse jeugdbeweging. Via een buurtfeest met een wereldkeuken wil ze deze diversiteit in de kijker zetten. Ouders maken eten klaar uit hun land van herkomst. Bezoekers maken zo kennis met de specialiteiten van andere culturen. De verhalen van de koks worden op beeld vastgelegd.

Burgerbegroting
0 0
lees meer

Interculturele projecten

City Girls Scene - intercultureel toneel door meisjes

Kras vzw zet met City Girls Scene in op een interculturele beleving van theater. Deze cultuurtak staat vaak veraf van meisjes met een diverse culturele achtergrond. Zij komen niet in theaterzalen. Het project brengt theater dichter bij deze groep meisjes door samen een theatervoorstelling uit te werken.

Burgerbegroting
0 0
lees meer

Interculturele projecten

BAM Antwerpse meisjes: ontmoeting

Een enthousiaste kerngroep van Antwerpse meisjes met een moslimachtergrond organiseert samen met Kras vzw activiteiten voor ‘sisters van verschillende slag’. Ze delen de stad maar ontmoeten elkaar niet spontaan. De activiteiten draaien enerzijds rond ontmoeting, anderzijds rond sociaal engagement.

Burgerbegroting
0 0
lees meer