home-page
home-page

Ondersteuning vrijwilligers

8
0

De projecten

Willekeurig Populair Recent

Ondersteuning vrijwilligers

Hart onder riem vrijwilligers

Jeugdvereniging De Rode Roos bevindt zich in een kansarme wijk. Om de continuïteit van hun activiteiten te garanderen willen ze nieuwe vrijwilligers aantrekken en de huidige vrijwilligers extra motiveren met uitstapjes en een vrijwilligersvergoeding.

Burgerbegroting
0 0
lees meer

Ondersteuning vrijwilligers

IetsToppers

ietStof is een atelier waar mensen elkaar ontmoeten tijdens naaiworkshops. Een knap team ietsToppers ondersteunt de werking met veel overgave. IetStof wil in hen investeren zodat zij in de toekomst workshops snit en naad kunnen geven.

Burgerbegroting
0 0
lees meer

Ondersteuning vrijwilligers

Instajong: Werving & activering jongeren

PAJ vzw wil met dit project een dertigtal kwetsbare jongeren stimuleren, begeleiden en vormen met het oog op een maatschappelijk engagement. De jongeren werken aan sociale vaardigheden, arbeidsethos, maatschappelijke betrokkenheid, zelfvertrouwen en andere vaardigheden die bruikbaar zijn in hun schoolloopbaan of op de arbeidsmarkt

Burgerbegroting
0 0
lees meer

Ondersteuning vrijwilligers

Leid de leiders van de toekomst

Tafels van Vrede vzw biedt een leiderschapstraject aan voor vrijwilligers met oog op toekomstig leiderschap binnen de organisatie of elders. De deelnemers ronden het traject af met een individueel plan voor hun leiderschapsrol.

Burgerbegroting
0 0
lees meer

Ondersteuning vrijwilligers

Sport your dream

Een professionele coach van Kras gaat gedurende één jaar met een tiental jongeren aan de slag die eerder de opleiding ‘City Coach’ van Buurtsport succesvol doorliepen. Ze krijgen een intensieve begeleiding zodat ze zelf sportieve activiteiten kunnen organiseren. Bovendien worden ze een rolmodel voor andere jongeren in de wijk.

Burgerbegroting
0 0
lees meer

Ondersteuning vrijwilligers

Talk it out: dialoogsessies

Voor TalkItOut mogen empowerment, participatie en diversiteit geen dode letter blijven. Via trainingen en workshops leiden ze jongeren op tot dialoogcoaches. Ze leren gesprekken aanknopen rond thema’s als identiteit, taboes en migratie in rusthuizen, scholen of zelfs in het Vlaams Parlement. Zo kunnen jongeren samen doelen nastreven en hun maatschappelijke positie versterken.

Burgerbegroting
0 0
lees meer

Ondersteuning vrijwilligers

Vrijwilligersploeg buurthuis deBuurt

Buurthuis deBuurt draait volledig op vrijwilligers. Om de samenwerking, de communicatie en de kwaliteit van hun activiteiten te verhogen, zet het buurthuis een vormingstraject op met intervisie en teamversterkende, recreatieve groepsactiviteiten.

Burgerbegroting
0 0
lees meer

Ondersteuning vrijwilligers

Vrijwilligersploeg Villa Caloes

Jeugdhuis Villa Caloes wil haar vrijwilligersploeg uitbreiden om tegemoet te komen aan hun stijgend bezoekersaantal. Het wil extra investeren in haar vrijwilligers en hen kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen. Cursussen (hoofd)animator en een eerlijke vergoeding zijn een eerste stap.

Burgerbegroting
0 0
lees meer