Plek om te studeren

8
0

De projecten

Willekeurig Populair Recent

Plek om te studeren

Spelend Leren Coach

Dit project rond spelend leren versterkt organisaties die huiswerkbegeleiding geven. Kras vzw bundelt de krachten in een ‘Netwerk voor Huiswerk’. Vrijwilligers worden intensief gecoacht en krijgen een vorming met bijhorende toolbox ‘Spelend Leren’. Studenten worden ingezet om de organisaties te ondersteunen.

Burgerbegroting
0 0
lees meer

Plek om te studeren

Studiebegeleiding op maat: Afrikaanse kinderen

Symbiose vzw wil studiebegeleiding bieden voor Afrikaanse kinderen in Antwerpen. Ze bekijken waar de noden liggen en bieden ondersteuning op maat. Ze voorzien een ruimte om te studeren, omdat een rustige plek niet altijd voorhanden is. Symbiose wil een halftijds maatschappelijk werker aannemen om dit project in goede banen te leiden.

Burgerbegroting
0 0
lees meer

Plek om te studeren

Huiswerkondersteuning next level: uitbreiding en versterking

Op Linkeroever schieten de cijfers rond schooluitval en zittenblijvers de hoogte in. Jeugdhuis 2050 is al enige tijd bezig met huiswerkbegeleiding voor lagere schoolkinderen. Door het succes is er nood aan extra didactisch materiaal en begeleiding om de kwaliteit te blijven garanderen en om de kinderen meer en beter te ondersteunen.

Burgerbegroting
0 0
lees meer

Plek om te studeren

Huiswerkbegeleiding Syrische kinderen: participatie ouders

Betere schoolresultaten bereik je door een goede samenwerking tussen de ouders en de school. Dit project gelooft in huiswerkbegeleiding die zowel het kind als de ouder(s) ondersteunt. Op deze manier staan ouders sterker in een ouderoverleg en ziet de school in de huiswerkbegeleider een extra gesprekspartner.

Burgerbegroting
0 0
lees meer

Plek om te studeren

Speel slim

Centrum Kauwenberg is een vereniging voor armoedebestrijding. Ze brengen gezinnen in armoede samen en proberen via een uitgebreide groepswerking maatschappelijke uitsluiting structureel weg te werken. Ze willen maandelijks een educatieve spelnamiddag voor kleuters van 2,5 tot 6 jaar organiseren met een divers aanbod aan educatieve spelletjes.

Burgerbegroting
0 0
lees meer

Plek om te studeren

Place2study Zuid

Place2Study bestaat anderhalf jaar en heeft reeds haar nut bewezen. Het is een studieplek waar leerlingen en studenten rustig hun huiswerk kunnen maken en ondersteuning krijgen bij het studeren. PAJ vzw wil dit project graag verderzetten in 2018.

Burgerbegroting
0 0
lees meer

Plek om te studeren

Helpende handen

Bewonersgroep ‘Onze Stad Ons Huis’ geeft reeds 2 jaar huiswerkbegeleiding aan een 30-tal lagere schoolkinderen uit de wijk. Maar ook leerlingen uit het middelbaar onderwijs hebben nood aan extra ondersteuning. De bewonersgroep wil graag op deze vraag ingaan en de huiswerkbegeleiding uitbreiden. Hiervoor willen ze hogeschool- of universiteitsstudenten aanwerven.

Burgerbegroting
0 0
lees meer

Plek om te studeren

Een (h)eerlijke kindertijd

De Schoolbrug en basisschool De Spits werken samen een alternatieve huiswerkbegeleiding uit die zich binnen de klaswerking afspeelt. Hierbij worden kinderen die geen ondersteuning krijgen niet benadeeld. De focus ligt op een aanbod spelend leren. De school werkt talentgerichte activiteiten uit in samenspraak met studenten, vrijwilligers, buurtbewoners en partnerorganisaties.

Burgerbegroting
0 0
lees meer